EGON GADE ARTWORK

The photographic works of photographer Egon Gade. Works are signed, numbered and available as limited editions. View more than 160 works on our online gallery.

EGON GADE ARTWORK offers artistic direction, communication and advice on the numerous possibilities for expression and usage of photographic works. Regardless of the works being for professional or private use.

FINE ART PRINTS are photographic works by Egon Gade. Danish photographic art – Nordic photographic art.

IDENTITY PHOTOGRAPHY is photographic art tailored to corporates. Works are created using the corporate’s product, service, brand and values – giving partners and employees a deeper understanding of a corporate’s identity.


Fotokunst af fotograf Egon Gade. Værkerne er signerede, nummererede og i begrænset oplag. Find mere end 160 værker i vores online galleri. 
EGON GADE ARTWORK yder kunstnerisk rådgivning, dialog og sparring i forhold til de mange muligheder for udtryk og anvendelse af de fotografiske værker. Uanset om værkerne er til professionelt eller til privat brug. Kontakt os uforpligtende. 

FINE ART PRINTS er fotokunst af Egon Gade. Dansk fotokunst - Nordisk fotokunst

IDENTITY PHOTOGRAPHY er fotokunst skræddersyet til virksomheder. Værkerne bliver skabt med udgangspunkt i virksomhedens produkt, ydelse, brand og værdier – og giver samarbejdspartnere og medarbejdere en dybere forståelse for virksomhedens identitet.