EGON GADE ARTWORK - et samarbejde mellem fotograf Egon Gade og grafisk designer Lene Arevad Gade 

EGON GADE ARTWORK tilbyder IDENTITY PHOTOGRAPHY og FINE ART PRINTS. 

IDENTITY PHOTOGRAPHY er fotokunst skræddersyet til virksomheder. Værkerne bliver skabt med udgangspunkt i virksomhedens produkt, ydelse, brand og værdier – og giver samarbejdspartnere og medarbejdere en dybere forståelse for virksomhedens identitet. 

FINE ART PRINTS er fotokunst af Egon Gade. Værkerne er signerede, nummererede og i begrænset oplag. 

EGON GADE ARTWORK yder kunstnerisk rådgivning, dialog og sparring i forhold til de mange muligheder for udtryk og anvendelse af de fotografiske værker. Uanset om værkerne er til professionelt eller til privat brug.

VORES STYRKER ER:

  • STOR ERFARING MED AT FORMIDLE BUDSKABER GENNEM BILLEDER

  • VANT TIL AT SÆTTE SIG IND I EN KUNDES BRANCHE OG BRAND

  • FORSTÅELSE FOR INDRETNING, FARVER, RUM OG LYS

 

ABOUT EGON GADE
Egon Gade, studied as a photographer at the Media school in Denmark. At the age of 22, he opened his first studio in 1981 working as a freelance photographer based in Copenhagen.
Egon began, as one of the few during the eighties and nineties, to specialize in style and advertising photography. The client list grew and today Egon draws on his extensive experience with assignments for Scandinavian and international brands like Carlsberg, Tuborg, Danfoss, Bang & Olufsen, Montana, Royal Copenhagen and Georg Jensen.
When working on assignments, Egon frequently acts as art and creative director. Egon Gade’s images range from genres style and advertising to portraits and photographic art. His playful, visionary and open approach to photography gives to his constant pursuit for developing both genre and style. A crucial source of inspiration comes from the uncomplicated Nordic aesthetic – the light, the colours, the forms and the lines that, for example are reflected in design, architecture and in the Scandinavian landscape.

Egon has been awarded with many international prizes such as, The Clio Show and Cannes Lion, for his work. He is also listed in Lürzers Achives “200 Best Photographers Worldwide from 2004 to 2013.

More work from Egon Gade here. 

OM EGON GADE
Egon Gade er uddannet fotograf fra Medieskolerne i Danmark. Han har arbejdet som selvstændig fotograf med base i København, siden han som 22-årig åbnede sit første studie i 1981.
Egon begyndte som en af få at specialisere sig i still- og reklamefotografi op gennem 1980’erne og 90’erne. Kundelisten voksede, og Egon trækker i dag på mange års erfaring med opgaver for en lang række virksomheder bl.a. skandinaviske og internationale brands som Carlsberg, Tuborg, Danfoss, Bang & Olufsen, Montana, Royal Copenhagen og Georg Jensen.
I forbindelse med de fotografiske opgaver arbejder Egon ofte som idé- og konceptudvikler. Egon Gades billeder spænder genremæssigt fra still- og reklame over portræt til kunstfotografi. Hans legende, visionære og åbne tilgang til fotografiet betyder, at han konstant udforsker inden for både genre og stilart. En grundlæggende inspiration er den nordiske æstetiks enkelthed – lyset, farvene, formerne og linierne, som for eksempel ses afspejlet i design, arkitektur og i det skandinaviske landskab.

Egon har modtaget en lang række internationale priser for sit arbejde, bl.a. i Clio Show og Cannes Lion, ligesom han er repræsenteret i Lürzers Archives ”200 Best Photographers Worldwide” fra 2004 til 2013.

Se mere om Egon Gades arbejde her


ABOUT LENE AREVAD GADE
Lene Arevad Gade is studied as a graphic designer at the Danish School of Design (The Royal Danish Academy of Fine Arts). She practices as both a concept developer and creative consultant on visual identity and concept development. Furthermore, Lene provides artistic counseling on matters of curation and expression of photographic works.
Lene has been commissioned by many companies and international brands such as; Montana, Erik Jørgensen, DPA Mocrophones and Unoform.
At the advertising and communications agency Kunde & Co, Lene developed visual identity concepts, international brands and campaigns. Later she created designs for retail and market segments at the advertising agency Republica. Furthermore, Lene for a number of years, directed the visual identity at Montana Furniture A/S, where she also designed magazines, brochures, ads and campaigns.
Lene has been responsible for concept development, graphic design and layout of a number of publications for publishers such as Lindhardt & Rinhof, People’s Press and Aschehoug. Among others, Rasmus Bo Bojesen’s book on desserts “A Sense for Chocolate”, which was awarded the Gourmand Award prize as “The World’s Best Gourmand Book”.

Lene’s work takes inspiration from an aesthetic ingrained in Nordic minimalist simplicity as well as quality from subject matter to expression.

OM LENE AREVAD GADE
Lene Arevad Gade er uddannet grafisk designer fra Danmarks Designskole. Hun arbejder med visuel identitet og designkoncepter både som konceptudvikler og kreativ konsulent. Lene står derudover for kunstnerisk rådgivning, når det kommer til de mange muligheder for udtryk og anvendelse af de fotografiske værker.
Lene har løst opgaver for en lang række virksomheder og internationale brands som bl.a. Montana, Erik Jørgensen, DPA Microphones og Unoform. 
Hos reklame- og kommunikationsbureauet Kunde og Co. har Lene udviklet koncepter i forbindelse med visuel identitet, international branding og kampagner. Senere udarbejdede hun designløsninger målrettet detailhandlen og deres målgrupper hos reklamebureauet Republica. Derudover har Lene i en årrække haft det overordnede ansvar for at skabe den visuelle identitet hos Montana Møbler A/S, hvor hun bl.a. arbejdede med magasiner, brochurer, annoncer og kampagner.
Lene står desuden bag konceptudvikling, grafisk design og tilrettelæggelse af en række bøger for forlag som Lindhardt og Ringhof, People’s Press og Aschehoug. Heriblandt Rasmus Bo Bojesens dessertbog ”Sans for Chokolade”, der hjemtog Gourmand Awards pris som ”Verdens Bedste Gourmand Bog”.

I sit arbejde anspores Lene af en æstetik især præget af nordisk minimalistisk enkelthed, og kvalitet fra indhold til udtryk.